Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitikken skal, hvor det er muligt omsættes til handlinger, der gør en forskel og giver mening for den enkelte borger med handicap eller psykiske udfordringer og de pårørende. Handicap- og psykiatripolitikken indeholder 9 temaer:

  • Rehabilitering
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse og læring
  • Fysisk tilgængelighed
  • Bolig
  • Kultur og fritid
  • Information/kommunikation
  • Sundhed og Retssikkerhed

Læs Handicap- og Psykiatripolitikken ved at følge linket nedenfor.

Handicap- og Psykiatripolitik (pdf)