Rådsmedlemmer

Medlemmer af Handicaprådet 2018-2022

 • Formand: Grethe Conrad Jørgensen
 • Næstformand: Lisa Skov

Medlemmer udpeget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

 • Kristina E. Young
  Suppleant: Marie-Louise Jørgensen

 • Silas Fisker
  Suppleant: Søren Trebbien

 • Karin Kofod
  Suppleant: Martin Amby

 • Maria S. Durhuus
  Suppleant: Kenneth F. Christensen

 • Idris Yorulmaz
  Suppleant: Lars G. Jensen

 

Medlemmer fra DH-Hvidovre (Danske Handicaporganisationer)

 • Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund) Formand
  Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

 • Helle Solveig Hansen (Høreforeningen)
  Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

 • Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund) 
  Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

 • Tina Berling (Landsforeningen for Autisme)
  Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

 • Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen)
  Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

 

Medlemmer fra administrationen

 • Rasmus Kern (Center for Handicap og Psykiatri)
  Suppleant: Michael Karlsen (Center for Børn og Familier)