Rådsmedlemmer

Medlemmer af Handicaprådet 2018-2022

Formand: Grethe Conrad Jørgensen

Næstformand: Lisa Skov

Medlemmer udpeget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

Lisa Skov
Suppleant: Steen Ørskov Larsen

Bente Viola Holm
Suppleant: Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen
Suppleant: Rene Langhorn

Kristina E. Young
Suppleant: Arne Bech

Charlotte Munch
Suppleant: Torben Nowicki Rasmussen

Vakant, Center for Handicap og Psykiatri
Suppleant: Charlotte Ibsen, Center for Børn og Familier

Torben Tang Christensen, Center for Beskæftigelse
Suppleant: Hanne Mørup, Center for Beskæftigelse

Medlemmer fra DH-Hvidovre (Danske Handicaporganisationer)

Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund) 
Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)
Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Helle Solveig Hansen (Høreforeningen)
Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)*
Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme)
Suppleant: Vakant

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)
Suppleant: Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen)

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden)
Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)