Hvidovre Handicap- og Psykiatriråd arbejder for at skabe de bedste vilkår for handicappede i alle aldre i Hvidovre Kommune, samt borgere med psykiatriske udfordringer. Hvidovre Handicap- og Psykiatriråd behandler ikke personsager. Du kan følge Handicap- og Psykiatrirådets arbejde via referater i menuen til venstre. Dagsorden til næste møde vil være tilgængelig 8 dage før mødedato. Referater offentliggøres når de er endelig godkendt af Handicap- og Psykiatrirådet, typisk 14 dage efter mødedato. Læs også Handicap- og Psykiatrirådets årsberetninger, hvori det fremgår hvilke temaer rådet har arbejdet med samt hvilke politiske sager der er afgivet høringssvar til.

  • Her kan du læse referater fra møder i Hvidovre Handicap- og Psykiatriråd. Referaterne vil være tilgængelige når Handicap- og Psykiatrirådet har god...

    Læs mere
  • I årsberetningerne fra Hvidovre Handicapråd kan du læse om rådets arbejde, og de temaer der har været fokus på. Du kan også se en oversigt over de...

    Læs mere