Hvidovre Handicapråd arbejder for at skabe de bedste vilkår for handicappede i alle aldre i Hvidovre Kommune. Hvidovre Handicapråd behandler ikke personsager. Du kan følge Handicaprådets arbejde via referater i menuen til venstre. Dagsorden til næste møde vil være tilgængelig 8 dage før mødedato. Referater offentliggøres når de er endelig godkendt af Handicaprådet, typisk 14 dage efter mødedato. Læs også Handicaprådets årsberetninger, hvori det fremgår hvilke temaer rådet har arbejdet med samt hvilke politiske sager der er afgivet høringssvar til.

  • Her kan du læse referater fra møder i Hvidovre Handicapråd. Referaterne vil være tilgængelige når Handicaprådet har godkendt dem, ca. 2 uger efter...

    Læs mere
  • I årsberetningerne fra Hvidovre Handicapråd kan du læse om rådets arbejde, og de temaer der har været fokus på. Du kan også se en oversigt over de...

    Læs mere