• Handicaprådets vedtægter fastsætter rammerne for rådets virke. Handicaprådet tiltræder vedtægterne på konstituerende møde i hver funktionsperiode....

    Læs mere
  • Forretningsorden fastsætter retningslinier for mødevirksomhed for Hvidovre Handicapråd, herunder formalia vedrørende dagsorden, mødeafholdelse og r...

    Læs mere