Vedtægter for Hvidovre Handicapråd

Handicaprådets vedtægter fastsætter rammerne for rådets virke. Handicaprådet tiltræder vedtægterne på konstituerende møde i hver funktionsperiode. Forekommer der vedtægtsændringer skal disse altid endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen.