Medlemmer i Hvidovre Handicapråd

Hvidovre Handicapråd består af 14 medlemmer. Syv udpeget af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Hvidovre og syv medlemmer udpeget af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Medlemmer af Handicaprådet 2018-2022

Formand: Jan Nielsen
Næstformand: Lisa Skov

 

Medlemmer udpeget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:

Lisa Skov
Suppleant: Steen Ørskov Larsen

Bente Viola Holm
Suppleant: Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen
Suppleant: Rene Langhorn

Kristina E. Young
Suppleant: Arne Bech

Charlotte Munch
Suppleant: Torben Nowicki Rasmussen

Center for Handicap og Psykiatri: Susanne Samuelsen

Suppleant: Charlotte Ibsen (Centerchef for Børn og Familier)

Center for Beskæftigelse: Torben Tang Christensen

Suppleant: Hanne Mørup (Leder)

 

Medlemmer fra DH-Hvidovre (Danske Handicaporganisationer)

Jan Nielsen (Diabetesforeningen)
Suppleant: Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund)

Anja Nielsen (Landsforeningen LEV)
Suppleant: Anni Knøsgaard

Kim Jørgensen (Scleroseforeningen)
Suppleant: Anni Knøsgaard

Bente Weinreich (Dansk blindesamfund)

Suppleant: Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund)

 

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme)

Suppleant: Anne Møller

 

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)

Suppleant: Lisa Hansen (SIND)


Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindsfonden)
Suppleant: Anne Møller