Medlemmer i Hvidovre Handicapråd

Hvidovre Handicapråd består af 14 medlemmer. Syv udpeget af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Hvidovre og syv medlemmer udpeget af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Medlemmer af Handicaprådet 2018-2022

Formand: Grethe Conrad Jørgensen

Næstformand: Lisa Skov

 

Medlemmer udpeget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

Lisa Skov
Suppleant: Steen Ørskov Larsen

Bente Viola Holm
Suppleant: Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen
Suppleant: Rene Langhorn

Kristina E. Young
Suppleant: Arne Bech

Charlotte Munch
Suppleant: Torben Nowicki Rasmussen

Vakant, Center for Handicap og Psykiatri

Suppleant: Charlotte Ibsen, Center for Børn og Familier

Torben Tang Christensen, Center for Beskæftigelse

Suppleant: Hanne Mørup, Center for Beskæftigelse

 

Medlemmer fra DH-Hvidovre (Danske Handicaporganisationer)

Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund) 

Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

 

Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)

Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

 

Helle Solveig Hansen (Høreforeningen)

Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

 

Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

 

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme)

Suppleant: Vakant

 

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)
Suppleant: Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen)

 

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden)

Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)