Hvidovre Handicapråds årsberetninger

I årsberetningerne fra Hvidovre Handicapråd kan du læse om rådets arbejde, og de temaer der har været fokus på. Du kan også se en oversigt over de politiske sager Handicaprådet har afgivet høringssvar til.