Handicaprådets arbejde

Hvidovre Handicapråd arbejder for at skabe de bedste vilkår for handicappede i alle aldre i Hvidovre Kommune. Hvidovre Handicapråd behandler ikke personsager.

Du kan følge Handicaprådets arbejde via dagsordener og referater i menuen til venstre.

Dagsorden til næste møde vil være tilgængelig 8 dage før mødedato.

Referater offentliggøres når de er endelig godkendt af Handicaprådet, typisk 14 dage efter mødedato.

Læs også Handicaprådets årsberetninger, hvori det fremgår hvilke temaer rådet har arbejdet med samt hvilke politiske sager der er afgivet høringssvar til.