Relevante links

Her kan kan du finde links til blandt andet Danske Handicaporganisationers(DH)hjemmeside, DH-Hvidovres lokaleafdeling, Det Centrale Handicapråds hjemmeside med mere.

Danske Handicaporganisationers hjemmeside
Danske Handicaporganisationer (DH)

Danske Handicaporganisationers hjemmeside - lokalafdeling Hvidovre
DK Hvidovre

Hvidovre Kommunes Hjemmeside
Hvidovre.dk

Facts om handicapråd og gode input til rådsarbejdet fra Det Centrale Handicapråd
Kommunale Handicapråd

Følg Det Centrale Handicapråds arbejde
Det Centrale Handicapråds hjemmeside

Læs om Projekt Mainstreaming af handicap (2007-2009)
Handicapmainstreaming.dk

Læs om FN's Handicapkonvention på Det Centrale Handicapråds hjemmeside
FN's Handicapkonvention på det centrale handicapråds hjemmeside

Det offentlige Danmark
Borger.dk